Garanti Şartları : MakkasComTR
Garanti Şartları

Garanti Koşulları

Garanti Koşulları Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren ürüne göre değişmektedir.
Şirketimiz tarafından satışı yapılan , üretim, malzeme ve işçilik hatalarına karşı garanti kapsamındadır.
Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde veya incelemede geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir ve inceleme süresi en fazla 15 iş günüdür.
Bu süre malın üretici firma yetkili satıcısına teslim tarihinden itibaren başlar. Ürünlerin garanti süresi içerisinde üretim, malzeme, işçilik hatalarından dolayı arızalanması durumunda tamirin mümkün olduğu hallerde işçilik masrafı ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Malın; teslim tarihinden itibaren garanti kapsamı içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması halinde maldan faydalanmamanın süreklilik kazanması, tamir için geçen azami sürenin aşılması, arızanın tamirinin mümkün olmadığının firmamız tarafından düzenlenecek bir rapor ile belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan durumlarda mal, garanti kapsamı dışındadır. Ürün sahibi, yetkili satıcısı ile anlaşmazlık olması halinde, durumu en kısa sürede şirketimize yazıyla ya da telefonla bildirmelidir. Tüketici, Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurabilir.

Garanti Nasıl Uygulanır?

Garanti uygulaması ürünü satın aldıktan sonra direk başlamaktadır. İnceleme sonucu müşterimize yazılı olarak bildirilir.
Fabrikasyon özür tespit edilen ürünün değiştirilmesi işlemleri bizzat tarafımızdan yapılır. Fabrikasyon özür tespit edilen ürün incelemeler sırasında Teknik Heyet tarafından hurdalanır. Garanti kapsamı dışında kalan ürünler ise müşterimize teslim edilmek üzere satışa sunulur.
Garanti Kapsamı Dışında Kalan Hususlar Hatalı ve kötü kullanımdan kaynaklanan çarpma ve darbeler sonucu meydana gelen hasarlar Tamir edilmiş ve kaplama yapılmış ürünler Fatura ve garanti belgesi olmayan ürünler MakkasComTR garanti kapsamı dışındadır.